สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี วันที่ 2

0

สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี รายได้เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

       นายนิติธร เพชรคูหา ขนส่ง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า การเปิดประมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 โดยครั้งที่ผ่านมา ได้เงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นเงิน 18 ล้านบาท และรวม 9 ครั้ง เป็นเงินกว่า 166 ล้านบาทเศษ โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้อนุมัติเงิน ให้สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี นำมาใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ ,เสริมสร้างจิตสำนึกด้านวินัยการจราจรให้แก่เด็กเยาวชน และได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ โดยในปี 2559 เป็นเงิน 2,252,000 บาท

        สำหรับทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี จำนวน 301 เลขหมาย ที่นำออกประมูล ได้เสริมสิริมงคล โดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้ และไปขอพรองค์เจ้าปู่ย่า โดยป้ายทะเบียนแรกที่เปิดประมูล หมวดอักษร กร 8899 อุดรธานี ผู้ประมูลได้ คุณสุจินต์ ศศิภานุวัฒน์ ราคา 202,000 บาท ,วันที่ 2 ทะเบียน กร 1 คุณวีรุตม์ อมรภิญโญ ราคา 710,000 บาท ,การประมูลสูงสุด หมายเลข กร 9999 ราคา 1,500,000 บาท ,การประมูลต่ำสุด หมายเลข กร 1010 ราคา 15,000 บาท สรุปยอดประมูล วันที่ 17 มิ.ย. 10,041,000 บาท ,วันที่ 18 มิ.ย.  8,156,000 บาท รวมยอดประมูล 2 วัน รวมทั้งสิ้น 18,197,000 บาท

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี วันที่ 2

Powered by Or Aon