ข่าวท้องถิ่น
0

จ.อุดรธานี เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเชิงรุกสำหรับผู้มีรายได้น้อยในระดับจังหวัดภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

จ.อุดรธานี เร่งแก้ไข…

คลิปวิดีโอ